Location and Directions

 
Tralee : 17 miles (27 kms) 20 min drive
 
Limerick: 45 miles (72 kms) – 50 min drive
 
Cork: 70 miles (113 kms) – 1,5 – 2 hours drive
 
Dublin: 170 miles (274 kms) – 3 hours drive ( new motorway)
 
 
From Kerry Airport
As you exit the airport, turn left N23, keep driving until you reach a T junction and take a right onto N22 signposted Tralee. Continue until you reach a roundabout and take the 1st exit left N21 signposted Tralee, continue on through 4 more roundabouts until you reach the 5th, take the 3rd exit marked N69, keep on driving until you reach the traffic lights. Turn right at these lights N69 stay on the N69, this will take you all the way to Listowel. The Listowel Arms Hotel is located in The Square on the left hand side.
 
From Shannon Airport
Drive out of the airport onto N18 and straight on through 3 roundabouts, at the 4th take the 3rd exit N18 heading towards Limerick. Continue forward entering Limerick. At Coonagh roundabout take the 3rd exit onto N18 signposted N20 Tralee. At the next roundabout take the 2nd exit onto Condell Rd signposted Cork. Continue on over the Shannon bridge to next roundabout where you take the 3rd exit N69. Keep on the N69 until you reach Tarbert where you take a left. Continue on N69 until you reach Listowel, at the roundabout take the 2nd exit and keep going straight on until you enter the town. The Listowel Arms Hotel is located in The Square on the right hand side.
 
Depart from Cork Airport
Drive out of the airport via roundabout. Keep straight via two roundabouts. Take 1st exit at Farmers Cross roundabout onto N27. At roundabout take 3rd exit and keep straight onto Eglinton street. Turn left onto R610 / Terence Macswiney Quay. Keep straight onto Parnell Place, then turn left onto N8 /Merchants Quay. Keep straight onto N20 / Lavitts Quay, bear left and then bear left onto N2019 At roundabout, take 1st exit onto N72 / Navigation Road. Turn right onto R576 / Kippagh South. Turn right onto Kilmaniheen West. Road name changes to Kilconlea. Bear left and then turn right onto N212. Turn left onto R524 / Church Street. It will bring you to the Square, the Listowel Arms hotel is located on the right hand side.

Liên Hệ

Địa chỉ

Listowel Arms Hotel,
The Square,
Listowel,
Co. Kerry
V31 V962

Điện Thoại

+353 68 21500

Email

reservations@listowelarms.com

Gọi Chúng Tôi

+353 68 21500

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách